υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε μια εταιρία ήδη από το στάδιο της ίδρυσής της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, συντάσσοντας το καταστατικό ανάλογα με τις ανάγκες και τους επιδιωκόμενους σκοπούς των εταίρων και επιλέγοντας την κατάλληλη έδρα για αυτή, όπως και όλες τις διαδικασίες για την δημιουργία των απαραίτητων τραπεζικών λογαριασμών. Επίσης την κατοχύρωση σημάτων και σε Παγκόσμιο Επίπεδο και θέματα ευρεσιτεχνιών.
Επί σειρά ετών, αναλαμβάνουμε θέματα εξυγίανσης εταιριών (στα πλαίσια του Ν. 3588/2007 όπως τροποποιήθηκε), καθώς επίσης και Εξωδικαστικό Συμβιβασμό. Στα πλαίσια αυτά με εξωτερικούς συνεργάτες (ορκωτούς λογιστές, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς), αναλαμβάνουμε να προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την ρύθμιση των οφειλών, όπως επίσης και τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές των επιχειρήσεων.
Με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα Οικονομικά Εγκλήματα (Φοροδιαφυγή, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος/νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απιστία), αναλαμβάνουμε την νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των εντολέων μας ήδη από το στάδιο της προανάκρισης, της κύριας ανάκρισης, ενώπιον των αρμοδίων Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων, όλων των βαθμίδων, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό και ενώπιον και του Αρείου Πάγου. Αναλαμβάνουμε και την πολιτική αγωγή για αδικήματα που τελέστηκαν σε βάρος των εντολέων μας.
Χειριζόμαστε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπως έκδοση διαζυγίων, επιμέλεια και διατροφή τέκνων, εμπράγματου δικαίου, όπως διεκδικητικές αγωγές, ενοχικού δικαίου, μισθωτικές διαφορές, αγωγές τροχαίων ατυχημάτων αλλά και κληρονομικού δικαίου.
Χειριζόμαστε υποθέσεις εργατικού δικαίου (εργατικές διαφορές τόσο εξωδικαστικά όσο και στα αρμόδια Δικαστήρια) και αγωγές αποζημίωσης λόγω εργατικού ατυχήματος.
Χειριζόμαστε υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου όπως φορολογικά ζητήματα και διαφορές με οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ενώπιον Συμβουλίων και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμίδας καθώς και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης αιτήσεις ακυρώσεως, προσφυγές αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.
Τραπεζικές συμβάσεις, Προστασία εντολέων από Καταχρηστικούς Γ.Ο.Σ.
Αγοραπωλησίες ακινήτων, εργολαβικές συμβάσεις κατασκευής και εκμετάλλευσης ακινήτων, συμβάσεις μεσιτείας, έλεγχοι σε Κτηματολόγια και Υποθηκοφυλακεία.
Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των εντολέων μας στα αθλητικά δικαστήρια και στις πειθαρχικές επιτροπές, αθλητικές συμβάσεις και προσφυγές αθλητών και προπονητών.