ποιοί είμαστε

Το δικηγορικό γραφείο Κώστας Κρεμμύδας και Συνεργάτες με έδρα την Πάτρα (Παντανάσσης 20) και εξωτερικούς συνεργάτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε όλους τους κλάδους του δικαίου (Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Αστικό, Ποινικό, Εργατικό, Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο)

Σκοπός μας είναι η πλήρης νομική κάλυψη και υποστήριξη, όχι μόνο στα πλαίσια της μαχόμενης δικηγορίας στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες.

Ο σεβασμός στο πρόσωπο του κάθε εντολέα, η κατανόηση των προβλημάτων του και η αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης με ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο, είναι και ο λόγο που το γραφείο μας χαίρει της επιλογής και εμπιστοσύνης των πελατών μας.

Η εμπειρία μας και η αποτελεσματικότητά μας στο χειρισμό πλήθους υποθέσεων με ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον, καθιστά το γραφείο μας ιδιαίτερα αξιόπιστο και από τα πλέον αναγνωρισμένα στους νομικούς κύκλους.

Η συνεχής μελέτη σε συνδυασμό με την ενημέρωση στις εξελίξεις κάθε κλάδου Δικαίου αποτελεί για μας προτεραιότητα και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση και νομική παιδεία των συνεργατών του γραφείου μας, σκοπό έχει την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων που μας ανατίθενται.

Στο κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία μας συστεγάζεται η Συμβολαιογράφος Παναγιώτα Σώρρα-Κρεμμύδα, η οποία παρέχει Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες.