επικοινωνία

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
Τηλ. 2610.242990
Φαξ 2610.242991

Γραφείο Κύπρου

Εμ. Ροίδου, Κιρζις Κεν.Κτήριο,
Διαμ. 25, 3031, Λεμεσός Κύπρος

Email

info@kkremmidas-law.gr