Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

875/2021 Μον. Πλημ. Μεσολογγίου, 2/9/2022

Ακάλυπτες επιταγές. Πρόεδρος Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρίας. Αναστολή ποινικής δίωξης. Ν. 4738/2020

Με την υπ’αριθμ 875/2021 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου, ανεστάλη η ποινική δίωξη κατ’ άρθρο 60 παρ. 6 του Ν 4738/2020 σε βάρος προέδρου Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρίας, για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991