Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

849/2020, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Α.Α.Δ.Ε, 2/9/2022

Ενδικοφανής Προσφυγή. Πράξη Διορθωτικο΄΄ύ Φόρου Εισοδήματος φυσικού προσώπου με επιχειρηματική δραστηριότητα. Παραγραφή. Δεκτή η προσφυγή

Με την υπ’αριθμ 849/2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών έγινε δεκτή ενδικοφανής προσφυγή  φυσικού προσώπου σε βάρος του οποίου είχε επιβληθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, καθώς αποδείχθηκε ότι το Δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο έχει υποπέσει σε παραγραφή.

 

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991