Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

588/2021 Μον. Πλημ. Πατρών, 2/9/2022

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο.  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίο Ανώνυμης Εταιρίας.  Παύση ποινικής δίωξης. 469 ΠΚ.

Με την υπ’αριθ. απόφαση 588/2021 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, έπαυσε η ποινική δίωξη για πρόεδρο Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρίας εταιρείας,  για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, ύψους 252.341,33€.

 

 

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991