Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

33/2021, Τριμ. Εφ. Πατρών,, 2/9/2022

Έφεση Τραπεζικού ιδρύματος κατά απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών που έκανε δεκτή ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής κατά οφειλέτη, για χρέη ύψους 412.200,00€. Απορρίπτει έφεση. Επικυρώνει την υπ’αρι8. 227/2018. Ακυρώνει την υπ’αριθ. 227/2016 Διαταγή Πληρωμής. 

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991