Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

Γραφείο Κύπρου

Εμ. Ροίδου, Κιρζις Κεν.Κτήριο,
Διαμ. 25, 3031, Λεμεσός Κύπρος

315/2017 ΑΠ (Ποιν. Ε’ Τμήμα), 4/9/2017

Ποινή καθείρξεως και μετατροπή αυτής. Καταδίκη με απόφαση δικαστηρίου υπ’ αρίθμ. 570/2015 Τριμ. Εφ. Κακ. Πατρών σε ποινή καθείρξεως πέντε (5) ετών για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ατ’ εξακολούθηση για ανύπαρκτες συναλλαγές με συνολική αξία αυτών άνω των 150.000€. Απόρριψη μετατροπής της ποινής καθείρξεως

Η απόφαση της ποινής καθείρξεως πέντε (5) ετών υπόκειται κατ’ αρχήν σε μετατροπή. Δυνατότητα αιτιολογημένης κρίσης για την μη μετατροπή αυτής και παράλειψη αυτής.

Δέχεται αναίρεση ως προς την διάταξη που απορρίπτεται το αίτημα του αναιρεσείοντος για μετατροπή της ποινή της πενταετούς καθείρξεως  που του επιβλήθηκε.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991

Γραφείο Κύπρου

Εμ. Ροίδου, Κιρζις Κεν.Κτήριο,
Διαμ. 25, 3031, Λεμεσός Κύπρος