Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

284/2020, Μον. Πρωτ. Πατρών, 2/9/2022

Αγωγή. Αδικοπραξία. ΑΚ 914 ΑΚ. Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Χρηματική ικανοποίηση λόγω αποκατάστασης ψυχικής οδύνης. Δεκτή η αγωγή. 

Με την υπ’αριθ. 284/2020 απόφαση του το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών έκανε δεκτή αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, υποχρεώνοντας τον εναγόμενο να καταβάλλει συνολικά ως αποζημίωση στους ενάγοντες το ποσό των 400.000,00€.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991