Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

Γραφείο Κύπρου

Εμ. Ροίδου, Κιρζις Κεν.Κτήριο,
Διαμ. 25, 3031, Λεμεσός Κύπρος

283/2016 ΕΦ. Πατρών (Πολιτικό Τμήμα), 1/9/2017

Διαγραφή μελών Σωματείου. Ακυρότητα αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου .

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μελών σωματείου, που μνημονεύει παραβίαση διατάξεων καταστατικού χωρίς να αναφέρει γεγονότα από τα οποία να συνάγεται ο λόγος που δικαιολογεί τη διαγραφή κατά το καταστατικό πάσχει ακυρότητας. 

Απορρίπτει έφεση Σωματείου.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991

Γραφείο Κύπρου

Εμ. Ροίδου, Κιρζις Κεν.Κτήριο,
Διαμ. 25, 3031, Λεμεσός Κύπρος