Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

283/2016 ΕΦ. Πατρών (Πολιτικό Τμήμα), 1/9/2017

Διαγραφή μελών Σωματείου. Ακυρότητα αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου .

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μελών σωματείου, που μνημονεύει παραβίαση διατάξεων καταστατικού χωρίς να αναφέρει γεγονότα από τα οποία να συνάγεται ο λόγος που δικαιολογεί τη διαγραφή κατά το καταστατικό πάσχει ακυρότητας. 

Απορρίπτει έφεση Σωματείου.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991