Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

22/2022, Διοικ. Πρ. Πατρών, 2/9/2022

Αγωγή αποζημίωσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Αποκατάσταση Υλικών Ζημιών. Ηθική Βλάβη.  Τροχαίο ατύχημα. Αστική ευθύνη του Δημοσίου για πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του. ΕισΝΑΚ 105, 106. Δεκτή η αγωγή,

Δυνάμει της υπ’αριθμ 22/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, έγινε δεκτή η αγωγή η οποία στρεφόταν κατά του Ελληνικού Δημοσίου με  αίτημα την αποκατάσταση υλικών ζημιών και την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λ΄όγω ηθικής βλάβης, ως συνέπεια τροχαίου ατυχήματος οφειλόμενου σε πλημμελή συντήρηση του οδοστρώματος.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991