Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

216/2021 Μον. Πρωτ. Μεσολλογίου (Ασφ. Μέτρα), 2/9/2022

Προληπτικά Μέτρα. Διαδικασία Εξυγίανσης. Αναστολή Καταδιωτικών Μέτρων.  Ν.4738/2020

Μ την υπ’αριθμ 216/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, (ΑΣΦ.Μ.) διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, έγινε δεκτή αίτηση προληπτικών μέτρων συνεταιρισμού που εκπροσωπήθηκε επιτυχώς από το γραφείο μας.  Διατάσσεται η αναστολή μέτρων ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης κατά του αιτούντος συνεταιρισμού, αλλά και η αναστολή οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του συνεταιρισμού. 

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991