Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

209/2017 ΑΠ (Δ. Πολιτικό Τμήμα), 1/9/2017

Αυτοκινητική διαφορά. Έννοια αυτοκινήτου. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου. Για την ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του τρίτου, δεν είναι αναγκαίο το αυτοκίνητο να ήταν σε κίνηση κατά τον χρόνο του ατυχήματος, αλλά αρκεί να ήταν σε λειτουργία. Το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία όταν έχει αρχίσει να δουλεύει ο κινητήρας του, έστω και εάν δεν κινείται. Μηχανήματα έργων (και ερπυστιοοφόρα ) κινούμενων επί τροχών με μηχανική ενέργεια και προοριζόμενα για την εκσκαφή χωμάτων, φόρτωση κ.λ.π θεωρούνται αυτοκίνητα. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως περί μη υπαγωγής στις διατάξεις των αυτοκινητικών διαφορών.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991