Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

177/2020 Μον. Εφ. Πατρών, 2/9/2022

Έφεση. Τροχαίο ατύχημα. 914 ΑΚ. Αποκατάστη Υλικών Ζημιών. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Δεκτή η έφεση. 

Με την υπ’αριθ. 177/2020, έγινε δεκτή έφεση φυσικού προσ΄ώπου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά Ασφαλιστικής Εταιρίας, εξαφανίστηκε η υπ’αριθ. 514/2014 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 19.042,44€.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991